خرید فایل( اکسل تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی شرکت آلومینیوم ایران)


خرید فایل( اکسل تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی شرکت آلومینیوم ایران)

بیننده گرامی سلام.به وب ما خوش آمدید
دوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی|| اکسل تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی شرکت آلومینیوم ایران || روی دکمه ادامه مطلب کلیک فرمایید

دانلود اکسل تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی شرکت آلومینیوم ایران شامل تاریخچه، مقدمه، تحلیل عمودی وافقی، شرح تحلیل افقی، نمودار تحلیل عمودی، هزینه حقوق صاحبان سهام، میانگین نسبتها، نسبتها و میانگین، نسبت بدهی به داراییها، قضیه 2میلر ومودیانی وهزینه سرمایه، ضریب همبستگی، توزیع باقیمانده سود، قیمت روزانه، شاخص بازار وکوواریانس، انحراف معیار، ضریب تغییرات


ادامه مطلبhttp://wiroid.ir/articles/p115.html